към мобилната версия

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Условия уреждат отношенията между Информатор ББС ЕООД (наричано по - долу Доставчик) и всички юридически и физически лица (наричани по - долу Потребители).

При ползване на Интернет страницата и при действия при, които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание в сайта на Доставчика, а именно www.informator.bg, Потребителят се задължава да спазва следните условия:

1. Да не нарушава авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

2. Да публикува единствено валидна информация.

3. Да публикува съобщения, изписани граматически правилно.

4. Да не публикува нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други потребители или доброто име на Доставчика, включително публикуването на материали с порнографско съдържание.

5. Да не публикува непозволени “спам” текстове и изображения.

6. Доставчикът се задължава да пази тайната за кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

7. Доставчикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа или публикацията на Потребители ако:

7.1. Потребителят разпространява посредством Интернет ресурса съобщения с нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове, и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;

7.2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на Доставчика, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които работи Интернет страницата на Доставчика, включително и тези на други доставчици;

8. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Доставчикът има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информатор ББС ЕООД не отговаря пред Потребителя за:

1. Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги, предлагани от Доставчика, както и за невъзможността да се ползват тези услуги.

2. Неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга.

3. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите.

4. Разпространение на публикации и съобщения чрез Интернет страницата на Доставчика, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Доставчикът има право да използва всички технологични и законни мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

5. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите, чрез обаждане или изпращане на електронно съобщение, на контакти, посочени в секция „Контакти“ в Интернет страницата на Доставчика.

6. Доставчикът си запазва правото едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на Интернет страницата, за което не се задължава изрично да уведомява Потребителите.

7. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

АВТОРСКИ ПРАВА

Търговската марка, графичният дизайн и интерфейс и информацията публикувана в интернет страницата на Доставчика (всички данни, контакти, текстови, графични и видео материали) е собственост на Информатор ББС ЕООД. Потребителят не може да копира и използва информация от сайта за собствени или комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Доставчика. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

СЪГЛАСИЕ С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Посещавайки уеб страницата на Информатор, ние приемаме, че сте съгласни с правилата за ползване на сайта.


© всички права запазени забранява се разпространението на текст или снимков материал | Изработка на уеб сайт от It Advanced