брой записи: 38237 брой реклами: 3889 търсения: 534541 от 03/08/2014 до днес
Скорпион Шипинг ООД

Полиетилен - производство и търговия

Кинтрейд ЕООД
Тридекс ООД
Акваспринг ЕООД.
Място за Вашата интернет реклама.
Място за Вашата интернет реклама.
Място за Вашата интернет реклама.
Място за Вашата интернет реклама.
Място за Вашата интернет реклама.
Име на фирма
Телефон
Адрес
Карта
VIP Механика - 90 ЕООД (Полиетилен - производство и търговия)
Асеновград
ул. Моминскo шосе №10
Апонел 94 - Апостол Караджов ЕТ
Асеновград
ул. Иларион Макариополски №40,
Асеновград
ул. Кирил и Методий №11,
Асеновград
с. Болярци
Жи Ви 79 ЕООД
Асеновград
ул. Братя Миладинови №10,
Илко 25 - Илиеви Сие СД
Асеновград
ул. Кукленско шосе, Долни Воден
Ита - пласт - Илко Тянев ЕТ
Асеновград
ул. Александър Стамболийски №49,
Механика - 90 ЕООД
Асеновград
ул. Моминскo шосе №10
Асеновград
ул. Иван Вазов №2
Новипак (Новипак 2002 ООД)
Асеновград
Промишлена зона Изток Козановско шосе,
Асеновград
ул. Кукленско шосе №6, Долно Воден
Политрейд - 2006 ЕООД
Асеновград
ул. Ген. Дандевил №2А,
Стефан Шакев ЕТ
Асеновград
ул. Бялата Воденица (ЦКС - кожа база),
Шанс - 91 ООД
Асеновград
ул. Бялата Воденица, ЦКС Кожа База

Телефон:
0331 - 6 80 91
Телефон:
0888 34 73 74
Телефон:
0331 - 6 25 79
Телефон:
0331 - 6 27 81
Телефон:
0331 - 6 80 91
Телефон:
0331 - 6 28 28
Телефон:
0700 15 055
Телефон:
0878 55 00 70
Телефон:
0331 - 6 80 82
Телефон:
0331 - 4 92 62
Телефон:
0887 07 52 51
Телефон:
0331 - 6 60 20
Телефон:
0878 66 94 44
Телефон:
0888 60 97 25