Др. Ортопедик ЕООД

За нас

Ортопедичните обувки с марката Dr. Orthopedic са разработени от водещи специалисти и педиатри и дават качествени решения на пациенти с диабетно стъпало, халукс валгус, плоскостъпие, метатарзалгия, деформации на стъпалото и други.

Безплатно получаване

РЕД ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ
Необходимите документи за отпускане на целева помощ от РЗОК/НЗОК за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления, съгласно чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение №РД-НС-04-135/16.11.2021 г., в сила от 01.07.2022 г. :

1. Направление от общопрактикуващия лекар до специализирана, ортопедична ЛКК. Специализирани, ортопедични ЛКК, издаващи медицински протоколи за ортопедични обувки.
2. Медицински протокол от ЛКК за ортопедични обувки. Ако сте с диабетно стъпало трябва да приложите изследвания направени от Вашия ендокринолог, доказващи диабетна полиневропатия или микроангиопатия.
3. Когато посетите ЛКК ще ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК в институцията.
4. Ще получите известие от НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ортопедични обувки и/или ортопедични стелки на посочена от вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на НЗОК.
5. След получаване на потвърждението от РЗОК/НЗОК заповядайте за избор и вземане на индивидуална мярка за изработване на ортопедични обувки.
6. Получаване на ортопедичните обувки.


Удостоверение за регистрация от ИАЛ към МЗ с № BG/CA01/MD-0002/28.02.2020г., както и Удостоверение за регистрация от АХУ към МТСП с № 682/20.03.2020г.

Брошура

Можете да разглеждате и изтегляте брошурата като PDF файл , като посетите

www.drorthopedic.eu
https://drorthopedic.eu/uploads/2021/10/Dr.Ortopedic-2021.pdf