Учебен езиков център Едикта
Инвазивна Кардиология – УМБАЛ Св. Георги Пловдив
Лекари - кардиолози
invazivna.informator.bg
Отделение по инвазивна кардиология - УМБАЛ Св. Георги
Диагностика и интензивно лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания:
♦ Инвазивно-диагностични дейности – селективна коронарна ангиография, каротидография, периферна ангиография, плеврални и перикардни пункции
♦ Инвазивно-лечебни дейности – имплантиране на интракоронарен стент, коронарна, каротидна, периферна ангиопластика, имплантация на пейсмейкъри
♦ Неинвазивна диагностика – ЕКГ, ТТЕХОКГ, ТЕЕХОКГ, Холтер-ЕКГ, Холтер RR, сърдечно-съдов тест с натоварване
♦ Трансфеморално имплантиране на аортна клапа (TAVI)
♦ Интервенционална онкология

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАН ЕКИП ОТ ЛЕКАРИ

Д-р Гинчо Тонев – началник отделение,
д-р Ценко Цветковски, д-р Ирина Дееничина, д-р Мариян Маринов, д-р Георги Горанов, д-р Мариан Алексиев, д-р Душко Шереметов,
д-р Христо Мануков, д-р Петър Николов, д-р Ервин Аптиш,
д-р Велина Докторова
Адрес

гр.Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, Хирургически блок, ет.8

Телефон
032 - 60 27 23 – приемен кабинет
032 - 60 29 25; 0882 27 07 42 – отделение
E-mail invazivna@abv.bg
отвори