ДЕЗИН ХИМ ООД

За нас

Утвърдена фирма с дългогодишен опит в разработката, производството и пласмента на професионални дезинфекционни продукти. Нашите иновативни продукти отговарят на Европейските стандарти за качество, както и на последните съвременни тенденции за безопасност и развитие в областта на обществената хигиена, съобразени с нуждите на пазара. Работим съвместно с обекти и предприятия в широк спектър направления във всички отрасли на промишлеността и селското стопанство.
♦ Хотелско-ресторантьорска дейност
Цялостна дезинфекция на хотели, вериги от ресторанти, барове, кетъринг кухни, водни басейни, фитнес, спа-центрове и др.
♦ Селско стопанство
Решения, създадени специално за земеделци, ферми, стопанства и ветеринарни клиники, премахване на биофилми от водонапоителни системи и др.
♦ Козметична промишленост
Дезинфектанти за фирми и лаборатории, занимаващи се с производство и търговия на козметични продукти, дезинфекция на повърхности, дезинфекция на производствени линии, дезинфекция на лабораторна стъклария и др.
♦ Хранително-вкусова промишленост
Специализиранa дезинфекция на млекопреработвателни предприятия, месопроизводство и преработка, бутилираща промишленост на води, пиво, вино; дезинфекция на сладкарски цехове и хлебопроизводство.
♦ Болници
Високоефективна антимикробна, бактерицидна, фунгицидна и вирусоцидна дезинфекция в лаборатории, здравни и лечебни заведения, дезинфекция на болнично бельо, медицински и стоматологичен инструментариум и др.
♦ Офиси, домове и учебни заведения
Решения, предназначени за фирми за почистване, професионална хигиена, дезинфекция, защита от микроби, вируси, гъбички и др. навсякъде.

Производство

♦ Дезинфекция на повърхности МИЛЕНИУМ
Професионален препарат за дезинфекция на повърхности
Концентриран течен препарат с бактерицидно/в т.ч. Salmonella/, фунгицидно/ C.albicans,A.niger/ и вирусоцидно действие. По данни на фирмата-вносител на активната съставка и указание за изпитване на химичните дезинфекционни средства на немското дружества за химия и микробиология (DGHM) е потвърдено неговото действие върху вируси с липидна обвивка, водорасли, гъби и плесени, HIV, Hepatitis B Virus, Influenza A2-Asian, Colorado Virus, Virus Grippal PR8, Poxvirus, Virusvaccinal, Adenovirus и др.
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 2403-1/16.07.2018г.
Наименование на активните вещества: Бензалкониев хлорид. Без алдехиди, феноли и хлорни съединения.

♦ Дезинфектант за ръце МИЛЕНИУМ
Професионален препарат за хигиенна дезинфекция на ръце
Концентриран течен препарат с бактерицидно , фунгицидно и вирусоцидно действие срещу Staphylococcus aureus, Sаlmonella typhosa, Pseudonomas aeruginosa, Hyperacide Corynebacterium, вегетативните форми на Bacillus subtilis и Pseudomilzbrand bacillus, Streptococcus faecalis, Sarcina citrica, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Proteus bulgaris, Proteus mirabilis, Anabaena cylindrical, Chiorella vulgaris, Oscillatoria tennis, Stigeoclonium sp., Aspergillus niger .
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0201-4/30.06.2020г.
Наименование на активните вещества: Бензалкониев хлорид-ЧАС. Без алдехиди, феноли и хлорни съединения.

♦ Дезинхим професионал
Професионален препарат за високоефективна дезинфекция на повърхности
Концентриран течен препарат, притежаващ антимикробно действие по отношение на грам/+/ и грам/-/ микроорганизми, включващи причинители на вътрешно-болнични инфекции(ВБИ), вкл. Тбц, вируси (аденовирус, вирусна грипа, ентеровируси, ротавирус, вируси на хепатит А,B,C, HIV, херпес) и фунгицидно действие. Тестван срещу E.coli, S.aureus, P.aeroginosa, E.hirae, C.albicans, A.niger, M.terrae.

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 1253-2/14.10.2015г.

Наименование на активните вещества: Бензалкониев хлорид, Дидицилдиметиамониехлорид, N-(3-аминопропил)-N-Додецилпропан-1,3- диамин. Без алдехиди, феноли и хлорни съединения.

Дистрибуция

♦ Huwa-San TR-50
Ново поколение екологична дезинфекция.
Уникалният състав на Huwa San, е безопасен за хората и околната среда и гарантира максимална хигиена. Huwa San показва доста широк диапазон на антибиотична активност. Поради тази си характеристика представлява реална алтернатива за продукти базирани на халогени като хлор, бром или йод, алдехиди, феноли, квартернерни амониеви съединения и други. Huwa San дава сигурност за отлична хигиена поради бактериостатичната активност. При използване на Huwa San не се образува пяна, продуктът е без цвят и мирис, напълно разтворим във вода и с доказана остатъчна активност след продължително време на неизползване на третирани повърхности.
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0306-3/12.09.2015г.
Наименование на активните вещества: Водороден пероксид и колоидално сребро

♦ eOxide LQ 75
Най-безопасната концепция за производство на хлорен диоксид.
eOxide LQ 75 (ClO2) е алтернатива на най-използваните средства за дезинфекция на питейна вода - хлор газ и натриев хипохлорит. Водните разтвори на хлорен диоксид са изключително мощни дезинфектанти, дори и при много ниски концентрации, а eOxide LQ 75 (0,75% ClO2). Притежава гарантирана трайност на компонентите от 2 години и 30 до 45 дни трайност след смесване на двата компонента. Eoxide LQ не е експлозивен, има 100% ефективност при pH 4-10 и не оставя вреди остатъчни продукти от дезинфекцията. Продуктът е безопасен за употреба и транспорт.
Наименование на активните вещества: Хлорен диоксид

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник 09.00 - 17.00 ч.
Вторник 09.00 - 17.00 ч.
Сряда 09.00 - 17.00 ч.
Четвъртък 09.00 - 17.00 ч.
Петък 09.00 - 17.00 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

Банков превод

Наложен платеж