Старчеликкапъ ЕООД
Одиторска къща Баръмска ЕООД
Счетоводни услуги
baramska.informator.bg
Одиторска къща Баръмска  ЕООД
Изготвяне на текущо счетоводство и годишни финансови отчети и анализи. Счетоводни и данъчни консултации.
Предмет на дейност:
♦ одит на годишни финансови отчети
♦ счетоводни услуги
♦ данъчни консултации
♦ управленски консултации
♦ обучение и квалификация
♦ оценки, анализи и прогнози
Адрес

гр. Пловдив, ул. Д-р Рашко Петров №2, ет. 1

Телефон
отвори