Адв. Веселина Канатова - Бучкова

За нас

Адв. Веселина Канатова - Бучкова е адвокат от 2006 г.

Образование:
• Септември 1990 г. - Септември 1995 г. Математическа гимназия “Акад.Кирил Попов”, гр. Пловдив
• Септември 1990 г. - Септември 1995 г. - Английска езикова гимназия, гр.Пловдив
• Септември 1995г. – Октомври 2001г. магистър по право Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
• Октомври 2005 г - Октомври 2007 г. - Докторантура по административно право и процес към Института за правни науки - Доктор по право.
Членство в професионални сдружения:
• Адвокатска колегия – гр.Пловдив.
• Председател на Българска асоциация за медицинско право
Научни степен и звания:
• Доктор по административно право и процес при Института за държавата и правото на БАН
Статии:
• “Въпроси на касационното обжалване по Закона за Върховния административен съд”, “Правна мисъл”, № 4/2002 г
• “Правни актове, изключени от съдебна проверка пред Върховния административен съд по Закона за Върховния административен съд”, “Правна мисъл”, № 3/2003 г
• “Действие на нормативните административни актове във времето”, ”Административно правосъдие”, бр. 1, 2006 г.
• “Понятието “заинтересовани правни субекти” при обжалване на индивидуалните и нормативни административни актове, “Административно правосъдие”, бр. 4, 2006 г
• Правна регламентация на “допинга” и допинговия контрол в РБългария, СП Общество и право, бр. 1 и бр. 2 2008 г
• “Изискването за форма, като основание за отмяна на нормативния административен акт”, Административно правосъдие СП, бр. 6./2008 г
• Българският модел на управление на спорта (Bulgarian model of sports governance), статия, публикувана в Международен журнал по спортно право, кн. 3-4/2010 г. (International sports law journal 2010 -3-4, издание на ASSER International Sports law Institute
• „Характерът на акта по чл. 21, ал.5 от АПК”, СП, Административно правосъдие, бр. 4/2011 г.
• Отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове, действия, бездействия, реализирани при или по повод изпълнение на административна дейност - спорни моменти по приложението на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 и сл. от АПК, СП, Административно правосъдие, бр.1/2013 г.
Научни книги:
• “Нормативният административен акт”, Екобелан, 2007 г.
• Автор на монография, озаглавена “Тълкувателни решения на Върховния административен съд, 1958 – 2007” - съставителство и коментар
• „Заинтересованите лица в административното право” – хабилитационен труд

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

• Септември 2001 г. - Настощия момент - институт за правни науки при БАН - Научен сътрудник
• Октомври 2006 г.- Настоящия момент - Адвокатска колегия – гр. Пловдив - адвокат
• Пловдивдски университет “Паисий Хилендарски” - Лектор –медицинско право – по заместване
• Нов Български университет, София - Лектор –медицинско право – по заместване
• Медицински правен център, София – лектор
• Българска Търговско-промишлена палата, София - Лектор – здравословни и безопасни условия на труд

СФЕРА НА ДЕЙНОСТ

• Административно право и процес
• Данъчно право
• Спортно право
• Медицинско право

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 09:00 - 17:00
Вторник 09:00 - 17:00
Сряда 09:00 - 17:00
Четвъртък 09:00 - 17:00
Петък 09:00 - 17:00
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод