Клиника по Кардиология - УМБАЛ Св. Анна София

За нас

Дейността на клиниката по кардиология се осъществява непрекъснато в рамките на 24 часа 365 дни в годината и включва: диагностика и лечение на всички видове болести на сърдечно-съдовата система в планов и спешен порядък, консултации, активно наблюдение, експертиза, профилактика, промоция, научна и преподавателска дейности, информационни дейности и др.
Основната дейност е диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания. В интензивното кардиологично отделение се осъществява спешно интензивно лечение на случаи с остър сърдечен инфаркт, нестабилна ангина пекторис, ритъмно-проводни нарушения, остра сърдечна недостатъчност, като болните постъпват предимно чрез СМП. В отделенията и лабораториите по неинвазивна диагностика и инвазивна кардиология се осъществяват максимално широк кръг неинвазивни и инвазивни диагностични и интервенционни процедури: коронарна ангиопластика, коронарна балонна дилатация с имплантиране на стент, клапни балонни валвулопластики, интервенции на периферните съдове, временна и постоянна електрокардиостимулаци, ренална денервация, интервенции върху съдовете на висцерални органи и др.

Водещ център в:

Клиниката разполага с най-съвременна апаратура за неинвазивна и инвазивна диагностика на сърдечно - съдови заболявания, както и извършване на електрофизиологични изследвания, и аблация на всички видове аритмии.
Водещ център в:
1. Интервенционалното лечение на остър миокарден инфаркт;
2. Интервенционалното лечение на белодробен тромбемболизъм;
3. Периферни съдови интервенции – мозъчни, бъбречни и артерии на крайниците;
4. Осъществяване на електрофизиологични
изследвания и аблация на всички видове аритмии.
5. Имплантиране на електрокардиостимулатори – всички видовe;
6. Диагностика, лечение и проследяване на пациенти с белодробна хипертония.
Единствен център у нас, в който се извършва:
1. балонна валвулопластика при клапни стеснения;
2. диагностика, алкохолна аблация на септума и проследяване при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия.

Екип

В клиниката работят 11 лекари, от които 3 хабилитирани и 5 специализанти, четирима от които са и докторанти пред защита на дисертациите си:

- Доц. Божидар Финков д.м. – началник клиника, специалист по ватрашни болести и ревмокардиология;
- Д-р Емил Кастов – зам. началник клиника, специалист по вътрешни болести и кардиология;
- Проф. Арман Постаджиян, д.м. – началник кардиологично отделение, специалист по вътрешни болести и кардиология;
- Доц. Васил Велчев, д.м. – началник отделение по електрокардиостимулация, специалист вътрешни болести и кардиология;
- Д-р Низар Рифаи – началник отделение по интерванционална кардиология, специалист по вътрешни болести и кардиология;
- Д-р Морис Цолов - специалист по вътрешни болести и кардиология,
- Д-р Здравка Масларска - специалист по вътрешни болести и кардиология;
- Д-р Любен Гуляшки - специалист по вътрешни болести и кардиология,
- Д-р Саркис Калустян - специалист по вътрешни болести и кардиология,
- Д-р Георги Личев- специалист по вътрешни болести и кардиология,
- Д-р Камелия Димова- специалист по вътрешни болести и кардиология,
- Д-р Любка Борисова – специалист по вътрешни болести ,специализант по кардиология
- Д-р Николай Стоянов - специализант по кардиология и докторант по кардиология
- Д-р Благородна Каратанчева - специализант по кардиология и докторант по кардиология
- Д-р Сотир Точев - специализант по кардиология и докторант по кардиология
- Д-р Ивайло Цветков - специализант по кардиология и докторант по кардиология
Всички специалисти притежават различни видове сертификати: ЕХОКГ- основно и експертно ниво, инвазивна кардиология, постоянна кардиостимулация - основно и експертно ниво, Доплер сонография и др.

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 00:00 - 24:00
Вторник 00:00 - 24:00
Сряда 00:00 - 24:00
Четвъртък 00:00 - 24:00
Петък 00:00 - 24:00
Събота 00:00 - 24:00
Неделя 00:00 - 24:00

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой