Хирургично отделение - УМБАЛ Пловдив
Хирургично отделение към УМБАЛ Пловдив АД
hirurgiaumbal.informator.bg

Хирургично отделение - УМБАЛ Пловдив

посещения: 3322
виж още фирми от Лекари - хирурзи
Към informator

За нас

Отделението е приемник на хирургичното отделение на създадената през 1952 г. Околийска болница. От 2006 г. то носи името на доц. Нисим Елиезер Калев - един от основоположниците на пловдивската хирургична доктрина.
Хирургичното отделение се намира на 9-тия етаж и разполага с 35 легла.
Хирургичната дейност се осъществява в 2 операционни зали, оборудвани със съвременна медицинска апаратура, 2 манипулационни и превързочна.
За своето съществуване отделението се е утвърдило като висококвалифицирано болнично заведение за оказване на специализирана планова и спешна хирургична помощ. Водещи направления в диагностичната и лечебната дейност са:
- Заболявания в областта на коремната хирургия;
- Заболявания в областта на жлъчно-чернодробната хирургия;
- Лапароскопска хирургия;
- Заболявания на правото и дебелото черво.

В отделението работят 9 лекари с призната специалност по хирургия, като един от тях е с втора специалност - онкология.
Д-р Йордан Стайков - Началник отделение, обща и коремна хирургия - 0888 84 60 31
Д-р Венцислав Бонев - специалист обща и коремна хирургия – 0886 57 14 28
Д-р Румен Самунев - обща и коремна хирургия - 0877 18 18 56
Д-р Красимир Димитров - обща и коремна хирургия - 0889 14 99 98
Д-р Жанета Браяновска - специалист обща и коремна хирургия
Д-р Хаим Пардо - специалист обща и коремна хирургия
Д-р Пламен Стоянов - специалист обща и коремна хирургия
Д-р Николай Джалов - специализант
Д-р Димитър Димитров - специализант

Сестринският екип се състои от 13 медицински сестри в отделението и 3 - в операционния блок.
Отделението е база за обучение на лекари, специализиращи хирургия.

Услуги

Обща и коремна хирургия - Оперативно лечение на заболявания на: Коремни органи, Щитовидна жлеза, Млечна жлеза. Доброкачествени и възпалителни заболявания на меките тъкани на тялото.

Жлъчно-чернодробна хирургия - Доброкачествени и злокачествени заболявания на жлъчния мехур и екстрахепаталните жлъчни пътища. Заболявания на черния дроб и задстомашната жлеза.

Лапароскопска хирургия - Лечение на жлъчно – каменна болест.

Заболявания на правото и дебелото черво - Лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на правото и дебелото черво, включващи органо – съхраняващи методики. Заболявания на перианалната област.

Онкохирургия - Лечение на онкологични заболявания на: дистален хранопровод, стомах, тънко и дебело черво, задстомашна жлеза, щитовидна жлеза, млечна жлеза

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 00:00 - 24:00
Вторник 00:00 - 24:00
Сряда 00:00 - 24:00
Четвъртък 00:00 - 24:00
Петък 00:00 - 24:00
Събота 00:00 - 24:00
Неделя 00:00 - 24:00

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой