Оптела АД
Дом за стари хора Лилия
Домове за възрастни хора
liliahome.informator.bg
Лилия - Дом за стари хора (Надежда 3 ЕТ)
Предлага: 24 часа грижи, медицинско обслужване, здравословна храна 4 пъти дневно, уютна домашна обстановка, културни занимания. Ако сме събудили интереса Ви, моля посетете ни. Елате на чаша чай или кафе!
Адрес

гр. София, ул. Чемшир №38, кв. Драгалевци

Телефон
02 - 465 18 01
0897 90 90 07
0894 50 48 01
0886 07 42 16
E-mail lindit@abv.bg
Интернет страница www.lilia.run-bg.com
facebооk страница
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Лили Терзийска
отвори