Райкос Тех ЕООД
МЦ Сонел Фарм ООД
Трудова медицина
sonelfarm.informator.bg
МЦ Сонел Фарм ООД
♦ Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
♦ Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на работещите.
♦ Орган за контрол от вида "С". Лаборатория за измерване фактори на работната среда и ел. безопасност.
♦ Организира извършването на задъл­жителни периодични профилактични медицински прегледи съгласно наредба №3/1987г.
Адрес

гр. София, бул. Цар Борис ІІІ №91, ет. 2
гр. Пловдив, ул. Драган Цанков №24

Телефон
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
8.30 - 17.00 ч
отвори