Автометан ООД
ИПСМП Д-р Тихомир Мустаков ЕТ
Лекари - алерголози
tmustakov.informator.bg
Мустаков Тихомир Д-р
Специалист алерголог-педиатър. Екип с квалификация в полза на Вашето здраве, диагностика и лечение на алергичните болести. Богат клиничен опит, грижливо отношение към пациентите, провеждане необходими изследвания:
- провеждането на предоперативно тестуване с анестезиологични медикаменти и назначаване на предоперативна подготовка
- кожни проби с набор от 35 поленови алергена, 20 битови, 5 епидермални, 3 инсектни и над 30 хранителни алергена
- имунохемолуминисцентна методика на Hitachi Chemical Diagnostics с възможност за изследване на 20 или 36 отделни алергена в проба от 2 мл кръвен серум
- изследвания за оценка на засягането на дихателните пътища при алергична хрема и астма
- цитологично изследване на носен и бронхиален секрет
Адрес

гр. София, бул. Прага №14, ъгъл с ул. Шандор Петьофи

Телефон
02 - 952 59 40
0879 42 59 40
E-mail cabinet@mustakov.com
Интернет страница www.mustakov.com
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
Всеки ден с предварително записване
от 14.30ч. до 18.30ч.
отвори