Контролтест ООД

За нас

Контролтест ООД е основана през 1995г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения, диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/. От 2012 г. компанията е нотифициран орган за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/ ЕС.

Предмет на дейност

♦ Неразрушаващи и разрушаващи изпитвания на материали и съоръжения (Non destructive and destructive testing of materials and structures)
♦ Електрически измервания - 1000V (Electrical measurements - 1000V)
♦ Вибродиагностичен контрол на машини (Vibration measurements)
♦ Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане - ТОН (Conformity assessment of transportable pressure equipment - TPED)
♦ Оценяване съответствието на съоръжения под налягане (Pressure equipment directive - PED) – одобрение на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения, одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения и персонал, който извършва изпитване без разрушаване.
♦ Технически надзор на съоръжения с повишена опасност - СПО (Technical survey of high risk equipment) – котли, метални съдове за флуиди, съдове за хладилни уредби, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации, повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки.
◊ Технически инспекции и Супервайзорски контрол
◊ Определяне остатъчен ресурс на материали и конструкции
◊ Консултации по интегрирани системи за качество

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник 09.00 - 17.30ч.
Вторник 09.00 - 17.30ч.
Сряда 09.00 - 17.30ч.
Четвъртък 09.00 - 17.30ч.
Петък 09.00 - 17.30ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж