СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие

За нас

Създадена през 1990 година, СД Марвас - 90 - Френкеви с-ие е специализирана в производството на яйца и птици (стокови носачки). Разполагаме с птицеферма в с. Киченица, със 7 производствени халета, съвременно оборудвани, съобразно двете основни дейности на дружеството.

Продукти

Фирмата предлага яйца за консумация на българския и европейския пазар. Сертифицирана е по НАССР система и EN стандарт ISO 9001-2008 и стандарт ISO 22000-2005 (Отглеждане на подрастващи и стокови кокошки носачки за производство на яйца. Сортиране, опаковане, съхранение и реализация на яйца за консумация).
Птичето месо, произвеждано от МАРВАС - 90, подлежи на постоянен санитарен и лабораторен контрол, гарантиращ неговото високо качество и липсата на вредни за човека вещества.
МАРВАС - 90 разполага и с два търговски склада на едро в гр. Пловдив със специализирани хладилни камери за месо и яйца.

Работно време

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

Опции за плащане