Геокад 93 ЕООД

За нас

Фирма ГЕОКАД-93 е създадена през януари 1993 г. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов.
В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са изработени планове за земеразделяне в 6 села в област Търговище. От 1995 г. ГЕОКАД-93 започва да работи основно с архитектурни бюра и строителни фирми, като извършва заснемане на парцели с цел проектиране, проекти за вертикално планиране, трасиране на парцели и сгради и други. От 2004 г. до днес фирмата е изработила над 29 000 подобни обекта.

По договори със Столична община фирма ГЕОКАД-93 е изработила и продължава да изработва нивелетни проекти на голям брой регулационни планове на територията на гр. София. По този начин фирмата се утвърждава като една от водещите геодезически фирми на територията на столицата.
След 2001 г. с влизане в сила на Закон за кадастъра и имотния регистър, Фирма ГЕОКАД-93 се включва активно в процеса на създаване на кадастрални карти и регистри. Към настоящия момент фирмата е изработила Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Дупница, гр. Димитровград, част от гр. Перник, част от община Марица и район Овча купел – гр. София. Извършено е оцифряване на гр. Бургас, създадени са специализирани карти за устройствено планиране на част от гр. Плевен, част от кв. Горна баня и Суходол.
От 2004 г. към фирма ГЕОКАД-93 е създаден фотограметричен отдел, оборудван с 3 фотограметрични станции, базирани на системата PHOTOМOD, както и с фотограметричен скенер Delta Scan 470.
През 2010 г. фирма ГЕОКАД-93 създаде отдел за Лазерно сканиране, оборудван понастоящем с най-новия модел лазерен скенер на фирмата Leica - Scanstation P20 и софтуер за обработка на получените данни Leica Cyclone 8.0. От началото на 2013 година отдела разполага и с малък ръчен скенер Artec EVA 3D и обработващ софтуер Artec Studio 9.0.

В ГЕОКАД-93 ЕООД работят 40 инженери геодезисти и 20 технически сътрудници. Всички служители във фирмата са високо квалифицирани, което е предпоставка, проектите изработени в ГЕОКАД-93 да са с най-високо качество.

Услуги

♦ Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти
♦ Трасиране на имотни граници
♦ Делби на поземлени имоти
♦ Трасиране на сгради
♦ Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 52., ал. 4 от ЗКИР
♦ Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ)
♦ Изработване на топографски планове
♦ Изработване на проекти за вертикално планиране
♦ Изработване на нивелетни проекти
♦ Заснемане на фасади и изработване на 3-D модел на сгради
♦ Дигитализиране на картни материали
♦ Аеротриангулация
♦ Картиране на терен и ситуация от аерофото снимки
♦ Изработване на ортофото планове
♦ Сканиране на аероснимки от различни фотографски носители
♦ Определяне обема на изкопи и насипи
♦ Високоточно 3D лазерно сканиране на сгради и съоръжения (3D Laser scanning)
♦ Локализиране на подземни проводи.

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник 10.00 - 18.00 ч.
Вторник 10.00 - 18.00 ч.
Сряда 10.00 - 18.00 ч.
Четвъртък 10.00 - 18.00 ч.
Петък 10.00 - 18.00 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж