Боди Бюти ЕООД
Людмила Мурджанова
Съдебни изпълнители
murdjanova.informator.bg
Мурджанова Людмила
Частен съдебен изпълнител - рег. №819.
Район на действие - Окръжен съд Пловдив.
Адрес

гр. Пловдив, ул. Фредерик Ж. Кюри №18, оф. 1 (партер)

Телефон
032 - 62 41 61
0889 98 72 99
032 - 62 41 61
E-mail l@murdjanova.com
kantora@murdjanova.com
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
работно време с граждани:
08.30 - 12.00 ч.
13.00 - 17.00 ч.
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Л. Мурджанова
отвори