Бора ЕООД

За нас

Основната дейност на БОРА ЕООД е в областта пречистване на отпадъчни води: комунално-битови пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни ферми.

БОРА извършва следните дейности:

♦ Проучване и проектиране;
♦ Фирмата изготвя пълни работни проекти за изграждане на пречиствателни станции:
-технологична разработка
-строителни чертежи на съоръженията
-машинно-конструктивна разработка на съоръженията
-монтажни чертежи на оборудването
-електро проекти
-проекти по автоматика на управлението
-проекти по всички комуникации на площадката на пречиствателната станция.

♦ Упражняване авторски надзор при изпълнението;
♦ Въвеждане в експлоатация и технологична настройка;
♦ Обучение на персонала;
♦ Разработка на доклади за оценка на въздействието върху околната среда;
♦ Изготвяне на тръжна документация;
♦ Доставка на оборудване;
♦ Консултантска дейност по международни проекти;
♦ БОРА гарантира перфектно обслужване на клиентите като приоритетите в това отношение са:
- отчитане на изискванията и претенциите на възложителя;
- спазване на договорените срокове;
- осигуряване на високо качество на услугите;
Основен принцип на работа е ангажираността със съответния договор от възлагането му до неговото завършване. През целия процес се оказва съдействие на възложителя при необходимите съгласувания, тръжни процедури, експертизи и т.н. Изградена е схема на работа, която гарантира информираност на клиента във всеки един момент на проектния процес и осигурява възможност за текущи корекции и изменения.

Екип

Състав на фирмата:
Фирмата се състои от специалисти в областта на пречистването на отпадъчни води, повечето от които имат дългогодишен опит. Екипът включва:

Инженер-технолози /ВиК/
Архитект
Строителни инженери
Машинни инженери
Електро инженери
Инженери КИПиА
Техници
Фирмата е комплектована с всички необходими специалисти, покриващи изискванията за проектиране по Наредба № 4/ 2001 г. за обем и съдържание на инвестиционните проекти с Удостоверения за пълна проектанска правоспособност и предлага проекти на високо съвременно технологично ниво. Графичните чертежи са изработени на съвременна компютърна и офис техника.

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 10.00 - 17.00 ч.
Вторник 10.00 - 17.00 ч.
Сряда 10.00 - 17.00 ч.
Четвъртък 10.00 - 17.00 ч.
Петък 10.00 - 17.00 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за плащане

Банков превод