Соларс - 75 ЕООД
Пазар на производителя - Пазарджик АД
Базари и пазари
pppaz.informator.bg
Пазар на производителя - Пазарджик АД
♦ Пазар за плодове и зеленчуци - с. Огняново
♦ Изкупуване и дистрибуция на земеделска продукция
♦ Отдаване под наем на оборудвани складове, хладилни и търговски площи и съоръжения за извършване на търговска дейност в страната и чужбина
♦ Извършване на консултантски услуги
Адрес

гр. Пазарджик ул. 11-ти Август №2, ет. 2

Телефон
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
24 часа
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
инж. Нина Дачева - организатор стопански дейности
отвори