Декор ООД
ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД
Строителни фирми
plovdivstroyresurs.informator.bg
ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД
Фирма Пловдивстройресурс – АД присъствува на строителния пазар от 1958 год.

Предмет на дейност на фирмата е:
• строителство и ремонт на обществени, жилищни, административни и хотелски комплекси
• поддръжка, възстановяване и реконструкция на сгради

Производствената структура на фирмата е насочена в следните основни направления:
• Строителен процес
• Реконструкция и ремонти
• Производствена дейност
• Хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, балнеология и съпътстващите го дейности.
Адрес

гр. Пловдив бул. Дунав №75

Телефон
отвори