Макир - П ООД

За нас

Инвестиционно проучване и проектиране на сгради с различно предназначение, съоръжения и оборудване. Изработване експертни оценки, рецензии. Осъществяване на технически контрол и експертизи. Обучение и повишаване квалификацията на спец. по инвестиционно проучване, проектиране и др.

Продукти

• Вътрешни електрически инсталации от всякакъв тип
• Изкуствено осветление на открити площи
• Въздушни и подземни електропроводи, разпределителни уредби и трафопостове за напрежение до 110kV
• Малки водноелектрически централи
• Слънчеви (соларни) електрически централи

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

Опции за плащане