Езикови курсове - Стара Загора

За нас

♦ Полудневна английска детска градина
♦ За малките ученици
♦ За ученици от среден курс
♦ За ученици от горен курс, студенти и работещи, индивидуално обучение
♦ Курсове за работещи
♦ Лятно училище в Англия и Гърция
♦ Подготовка за изпити FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, PTE Young Learners
♦ Лицензиран изпитен център на Pearson Test of English
♦ Лицензиран център за подготовка за ESOL на университета Кембридж
Традиция! Професионализъм! Качество!
Езикова школа при Народно Читалище Родина, Стара Загора съществува от 1956г., без да е прекъсвала дейността си през близо шестдесетгодишната си история. Това, със сигурност ни отрежда впечатляващия статут на първия в града извънучилищен център за изучаване на чужди езици. Но не историята, а способността ни да оцеляваме във времето и да отговаряме на предизвикателствата на настоящето ни дават самочувствие и увереност в потенциала ни да се развиваме спрямо растящите изисквания и нужди на съвременните поколения.

Езикова школа е административно подразделение на Народно Читалище Родина, на което дължи завидната си история. Намира се в самостоятелна сграда, в самия център на града, западно от сградата на Община Стара Загора. Това прави достъпа до нея изключително лесен и удобен. Сградата разполага със собствен двор, който през пролетта и лятото се използва за забавна учебна дейност на открито.

Езикова школа разполага с щатни преподаватели по английски и френски език. При наличие на индивидуален или групов интерес за изучаване на руски, немски и италиански език се ангажираме да поканим външен лектор, който да осъществи курса

Езици

Ранна детска възраст (3-6 години):
Ежедневни занятия, с продължителност три астрономически часа, сутрин 9:00 – 12:00 или следобед 13:00 – 16:00 часа, като една учебна година (1 октомври – 31 май) покрива 600 учебни часа, 300 от които са занимания на английскин език, а останалите – общообразователни и възпитателни, съобразно педагогоческите предписания за възрастта.
За деца на 5 и 6 години, които посещават целодневна детска градина или предучилищна подготовка, предлагаме възможност за вечерни занятия, два пъти седмично, от 18:00 до 19:30 часа, общо 120 учебни часа за учебна година, като това включва само занимания на английски език. Ваканциите и почивните дни са съобразени с тези на българските училища.


Езикова школа при НЧ Родина-1860
разполага с щатни преподаватели по английски и френски език. При наличие на достатъчно на брои кандидат-курсисти (най-малко шестима) за изучаване на немски, руски, италиански или друг чужд език, на определено езиково ниво се ангажираме да привлечем външни лектори, които да осъществят курса. Същото се отнася и за курсове тип индивидуално обучение. Използваните учебни системи са съобразени със спецификата на желания курс.

Ученическа занималня за първи клас
Предлага компетентна насока за справяне със самостоятелната подготовка по всички предмети, както и допълнителни занимания по математика и бъгларски език (четене, писане, разказване на текст). Насърчава се постигане на максимална за възрастта автономност в процеса на подготовка на домашните, което гарантира придобиване на ценни умения за самостоятелно учене в последващите нива на образователната система. Децата придобиват умения за създаване на приятна атмосфера при работа в група, както и за поемане на самостоятелна отговорност за справяне със собствените задачи.

Подготовка за явяване на международни изпити
Едно занятие седмично, с продължителност шест учебни часа, обикновено в събота или неделя. Броят на учебните часове за курса е 60, които обикновено следват предходен курс от 180 учебни часа, или проверени чрез тестове езикови знания и умения, съвместими с критериите на съответния изпит

Работно време

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

Опции за плащане

Плащане в брой