Оптела АД
Медицински центрове Света Анна
Медицински центрове
mc-svetaanna.informator.bg
Света Анна
♦ Центърът работи по договор с РЗОК и здравноосигурителни фондове.
♦ МЦ Света Анна разполага с апаратура и квалифицирани специалисти.
♦ Кабинети:
- Вътрешни болести
- Кардиология
- Нефрология
- Неврология
- Очен кабинет
- Хирургия
- Неврохирургия
- Урология
- АГ кабинет
- Пулмолог
- Уши, нос и гърло (УНГ)
- Дерматовенерология - кожни болести и др.
Адрес

гр. Стара Загора, бул. Руски №39

Телефон
отвори