Дюк - 1 ЕООД
Вектор - Бул ООД
Проектанти
vectorbul.informator.bg
Вектор - Бул ООД
Проучване и проектиране на ж.п. линии, гари, пътища, мостове. Транспортна инфраструктура. Консултантска дейност. Извършване на оценки при отчуждаване на имоти.
Обследване на високоскоростни ж.п. линии.
Адрес

гр. София, бул. Христо Смирненски №1, ет. 5, оф. 503

Телефон
02 - 963 40 31
0887 85 31 66
02 - 963 31 77
E-mail vector-bul@datacom.bg
mail@vector-bul.com
Интернет страница www.vector-bul.com
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Маргарит Жипонов - управител
отвори