Ита Сервиз ЕАД
Ремонт на автокранове и автовишки (Хета ООД)
Машини - ремонт и поддръжка
heta.informator.bg
Хета ООД
Хета ООД - лицензирана фирма, която предлага абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения
- Ремонт на автокранове
- Ремонт на автовишки
- Ремонт на всички видове хидравлични системи
Фирмата е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен №СТ020, като лице което извършва поддържане и ремонтиране на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, или на самоходни, или несамоходни шасита, и подвижни работни площадки.
С удостоверение №СТ129 на същата държавна агенция, фирма Хета ООД, получава разрешение също, за поддръжка, ремонтиране и преустройване на:
- мостови и козлови с товароподемност до 40т и релсовите пътища към тях
- товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове
- електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове
Адрес

гр. Стара Загора, Коленско шосе, (срещу бивш Азотноторов завод)

Телефон
0888 26 18 45
0888 26 18 55
E-mail heta_ood@abv.bg
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Бойчо Бойчев
отвори