Ита Сервиз ЕАД
Ремонт на автокранове и автовишки (Хета ООД)
Машини - ремонт и поддръжка
heta.informator.bg
Хета ООД
Хета ООД - лицензирана фирма, която предлага абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения
- Ремонт на автокранове
- Ремонт на автовишки
- Ремонт на всички видове хидравлични системи
Адрес

гр. Стара Загора, Коленско шосе, (срещу бивш Азотноторов завод)

Телефон
0888 26 18 45
0888 26 18 55
042 - 69 06 21
E-mail heta_ood@abv.bg
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Бойчо Бойчев
отвори