Мадлен ЕООД
Диагонал ООД - Системи и Технологии в образната диагностика
Медицинска техника и апаратура
Диагонал ООД
ДИАГОНАЛ ООД предоставя пълен набор от решения за премиум образна диагностика и обработка на медицински цифрови изображения в хуманната, ветеринарната и дентална медицина.
Предлаганите световно признати продукти, намаляват разходите за образна диагностика с надеждни хардуерни технологии и дигитални решения,
генериращи медицински изображения с висока диагностична стойност.
Продуктова гама:
•магнитно резонансни томографи
•компютърни томографи
•ангиографски и кардио системи
•мобилни флуороскопични системи тип С-рамо от ZIEHM Imaging
•рентгенографски апарати
•скопично-графични апарати
•мобилни и портативни рентгенографски апарати
•директно-дигитални (DR) системи от Canon Medical Inc.
•компютърна радиография (CR) от iCRco.
•мамографски системи
•специализирани CBCT системи
•дентални образни системи
•ветеринарни образни системи
•оборудване за операционни зали
•филм дигитайзери
•медицински монитори, компютри и работни станции
•интегрирани информационни болнични решения (RIS/HIS, PACS)
•сервиз и консултантски услуги
Адрес

гр. Варна, ул. Иван Драсов №3, оф. 5

Телефон
отвори