Кониел ООД
Доц. Д-р Светослав Ханджиев
Диетолози
handjiev.informator.bg
Ханджиев Светослав Д-р Доц.
Водещ специалист в областта на диетичното хранене и метаболитните заболявания.
Изпълнителен член на ръководството на Европейската академия на науките по хранене. (ЕАНХ)
Адрес

гр. София, ул. Пиротска №66, МЦ Пиротска

Телефон
отвори