Боди Бюти ЕООД
ГАП - 07 ЕООД
Строителни фирми
gap07.informator.bg
ГАП - 07 ЕООД
Фирмата извършва изкопни и транспортни услуги, разрушаване на сгради, всички видове масови изкопи на дълбочина до 10м:
- За фундаменти на жилищни, административни и промишлени сгради
- За канали с широчина от 0,20 до ….. м.
- За корекция на речни корита, почистване на отводнителни канали и други.
Адрес

с. Войводиново, ул. Александър Стамболийски №1Б

Телефон
0898 41 35 41
0898 41 35 51
0888 28 04 35
E-mail gap.bg@abv.bg
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Петър Стоянов
отвори