Ванда Иванова ЕТ
Екатерина Маврудиева
Счетоводни услуги
asseftin.informator.bg
Асетфин (Маврудиева Екатерина)
Правоспособен съставител на финансови отчети.

Счетоводно предприятие Асетфин е специализирано в следните области:

♦ Информационни технологии. Счетоводство, данъци и осигуряване на IT специалисти. Отчитане по проекти с цял свят.

♦ Лекарски практики. Счетоводство, данъци и осигуряване на медици – общопрактикуващи лекари, специалисти и стоматолози, нает медицински персонал.

♦ ЮЛНЦ. Отчетност в НПО – сдружения, асоциации, фондации в обществена или частна полза.

♦ Предприятия в ликвидация без или със стопанска дейност. Ликвидационни отчети.

♦ Финансов анализ. Изготвяне на аналитични доклади.
Адрес

гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов №24, оф 607

Телефон
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
11:00 – 17:30 само с предварително уговорен час
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Екатерина Маврудиева
отвори