АГ отделение към МБАЛ Пловдив АД
Ютилита ЕООД
Счетоводни услуги
yutilita.informator.bg
Ютилита ЕООД
Ютилита ЕООД е специализирано счетоводно предприятие за извършване на счетоводни и правни услуги на търговски дружества.
Дружеството предлага:
- Комплексно (абонаментно) счетоводно обслужване
- Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
- Съставяне на междинни и годишни финансови отчети
- Обслужване на дружества регистрирани по ЗДДС
- Регистрация на дружества по ЗДДС
- Попълване на данъчни декларации, социално и здравно осигуряване
- Евро проекти и др.

Адрес

гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември №188

Телефон
0887 97 67 49
E-mail yutilita@gmail.com
Интернет страница http://www.yutilita.com
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
09:00 - 18:00 (понеделник - петък)
почивен ден (събота - неделя)
отвори