БРБ Инженеринг ООД
Проф. д-р Антоний Филипов, д.м
Лекари - хирурзи
anthonyphilipov.informator.bg
Филипов Антоний Проф. Д-р д.м.н.
Проф. д-р Антоний Филипов, д.м. - коремен хирург.
Завършва Медицински Университет София през 1987 г. От 1987 до 1991 работи в Общинска Болница-Радомир. От 1991 до 2017 работи в Пирогов, като израства до Завеждащ в Клинично приемно отделение на IV-та хирургична клиника. Паралелно е Консултант в МБАЛ Света София.През 2014 защитава дисертация на тема "Проучване на възможностите за лечение на слабинни хернии с ендоскопски техники". В момента е Началник на Хирургично отделение в УМБАЛ "Св.Ив.Рилски". Двадесет годишен опит в извършването на лапароскопска операция на жлъчка, на апендисит, на херния, на дебелото черво, както и за намаляване на теглото. Оперира ежедневно от 3 до 5 пациента.
Професионални интереси:
Специални интереси в областта на лапароскопската и миниинвазивна хирургия, със значителен опит в:
• лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
• лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
• лапароскопска холецистектомия с един разрез (SILC)
• лапароскопска апендектомия с 3 троакара
• лапароскопска апендектомия с един разрез (SILA)
• лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
• лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
• лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания
Адрес

гр. София, бул. Академик Иван Гешов №15, УМБАЛ Св. Иван Рилски

Телефон
0888 77 24 24
02 - 851 03 65 - приемен кабинет
02 - 954 28 27
E-mail philipovanthony@gmail.com
Интернет страница http://www.anthonyphilipov.com
отвори