Файер Протекшън ЕООД
Ен Джи Консулт ООД
Строителство - консултанти
Ен Джи Консулт ООД
♦ От скица-виза до разрешение за ползване!
♦ Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
♦ Оценка на недвижими имоти
♦ Извършване на консултантски услуги
♦ Инвеститорски контрол
Адрес

гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов №72, ет. 2, оф. 15 (център - до пешеходния мост на Новотела)

Телефон
032 - 63 89 72
0888 82 40 74
0888 71 01 04
E-mail g_stoilof@abv.bg
отвори