Никея ЕООД
Одиторска къща Баръмска ЕООД
Счетоводни услуги
baramska.informator.bg
Одиторска къща Баръмска  ЕООД
Изготвяне на текущо счетоводство и годишни финансови отчети и анализи. Счетоводни и данъчни консултации.
Предмет на дейност:
♦ одит на годишни финансови отчети
♦ счетоводни услуги
♦ данъчни консултации
♦ управленски консултации
♦ обучение и квалификация
♦ оценки, анализи и прогнози
Адрес

гр. Пловдив, ул. Д-р Рашко Петров №2, ет. 1

Телефон
032 - 62 17 05
032 - 62 16 93
032 - 62 16 94
0888 70 18 94
E-mail baramska@abv.bg
odittangra@abv.bg
Интернет страница http://www.baramska.com
отвори