Многопрофилна транспортна болница

За нас

Многопрофилна транспортна болница – Пловдив е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари, други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно болнично медицинско обслужване.
Болницата е правоприемник на Областната транспортна обединена болница.
От 1998 г. Транспортна болница е в нова сграда, отговаряща на всички европейски изисквания за добро медицинско обслужване. Тук транспортните работници от цяла Южна България се приемат за преглед и стационар.
От 2001 г. болницата подписва договор с НЗОК и се отваря за лечение на всички граждани.
През 2014 г. Многопрофилна транспортна болница - Пловдив получава акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична“ за срок от пет години.

Медицинска дейност

● Профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в железопътния, автомобилния и водния транспорт на територията на Южна България.
● МТБ-Пловдив извършва освидетелстване, преосвидетелстване и издава решения по спорни случаи на преценка по медицински показатели за годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, автомобилния и водния транспорт, в сферата на съобщенията и на водачите на моторни превозни средства.
● Изследване и обслужване за сънна апнея.
● Тромболитична терапия след изхемични мозъчни инсулти.
● Ботокс терапия
● Болницата има сключен договор с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ.

Отделения

● В болницата има следните отделения: Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Хирургия и Отделение по анестезиология и интензивно лечение/ОАИЛ/.
● МТБ-Пловдив разполага с клинична лаборатория, микробиология, отделение по образна диагностика и патохистология.
● От месец септември 2018 г. в Отделение по нервни болести на МТБ – Пловдив функционира Система за транскраниална магнитна стимулация за диагностика и лечение.
● от 2016 година клиничната лаборатория на болницата разполага с най - висок клас диагностично-медицинска апаратура.
През 2019г. се извърши цялостно реновиране на отделенията.

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой