Бимед - Ив Брацова ЕТ
Многопрофилна транспортна болница
Болници
mtbplovdiv.informator.bg
Многопрофилна Транспортна Болница - Пловдив
● Провежда профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в железопътния, автомобилния и водния транспорт на територията на Южна България.
● МТБ-Пловдив извършва освидетелстване, преосвидетелстване и издава решения по спорни случаи на преценка по медицински показатели за годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, автомобилния и водния транспорт, в сферата на съобщенията и на водачите на моторни превозни средства.
● В болницата има следните отделения: Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Хирургия и Отделение по анестезиология и интензивно лечение/ОАИЛ/.
● МТБ-Пловдив разполага с клинична лаборатория, микробиология, отделение по образна диагностика и патохистология.
● От месец септември 2018 г. в Отделение по нервни болести на МТБ – Пловдив функционира Система за транскраниална магнитна стимулация за диагностика и лечение.
● Провежда изследване и обслужване за сънна апнея.
● Тромболитична терапия след изхемични мозъчни инсулти.
● Ботокс терапия
● Болницата има сключен договор с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ.
● от 2016 година клиничната лаборатория на болницата разполага с най - висок клас диагностично-медицинска апаратура.
През 2019г. Се извърши цялостно реновиране на отделенията.
Адрес

гр. Пловдив, ул. Колхида продължение

Телефон
032 - 69 25 02 - регистратура
032 - 67 46 59
E-mail mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com
Интернет страница http://www.mtb-plovdiv.com
facebооk страница
отвори