Многопрофилна транспортна болница

За нас

Многопрофилна транспортна болница – Пловдив е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари, други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно болнично медицинско обслужване.
Болницата е правоприемник на Областната транспортна обединена болница.
От 1998 г. Транспортна болница е в нова сграда, отговаряща на всички европейски изисквания за добро медицинско обслужване. Тук транспортните работници от цяла Южна България се приемат за преглед и стационар.
От 2001 г. болницата подписва договор с НЗОК и се отваря за лечение на всички граждани.
През 2014 г. Многопрофилна транспортна болница - Пловдив получава акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична“ за срок от пет години.
През 2021 г. болницата закупи нов съвременен апарат за доплерова сонография на мозъчни съдове

Медицинска дейност

● Профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в железопътния, автомобилния и водния транспорт на територията на Южна България.
● МТБ-Пловдив извършва освидетелстване, преосвидетелстване и издава решения по спорни случаи на преценка по медицински показатели за годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, автомобилния и водния транспорт, в сферата на съобщенията и на водачите на моторни превозни средства.
● Изследване и обслужване за сънна апнея.
● Тромболитична терапия след изхемични мозъчни инсулти.
● Ботокс терапия
● Транскраниална магнитна стимулация за диагностика и лечение
● Болницата има сключен договор с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ.

Отделения

● В болницата има следните отделения: Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Хирургия и Отделение по анестезиология и интензивно лечение/ОАИЛ/.
● МТБ-Пловдив разполага с клинична лаборатория, микробиология, отделение по образна диагностика и патохистология.
● От месец септември 2018 г. в Отделение по нервни болести на МТБ – Пловдив функционира Система за транскраниална магнитна стимулация за диагностика и лечение.
● от 2016 година клиничната лаборатория на болницата разполага с най - висок клас диагностично-медицинска апаратура.
През 2019г. се извърши цялостно реновиране на отделенията.

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник 00:00 - 24:00
Вторник 00:00 - 24:00
Сряда 00:00 - 24:00
Четвъртък 00:00 - 24:00
Петък 00:00 - 24:00
Събота 00:00 - 24:00
Неделя 00:00 - 24:00

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой