Декор ООД
САГА ЕООД - Д-р Моллова
Трудова медицина
mollova.informator.bg
Сага ЕООД
♦ Подготвя всички необходими документи по ЗЗБУТ /Закон за здравословни и безопасни условия на труд /
♦ Извършва оценка на риска и измервания на параметрите на работната среда
♦ Организира и провежда профилактични прегледи
Адрес

гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко №61

Телефон
0888 20 26 66
042 - 23 03 56
E-mail mollovast@abv.bg
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
понеделник - петък - 8:00 - 17:00ч.
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Д-р Стоянка Моллова - специалист по трудова медицина
отвори