36,6 Аптеки (Фарматрейдинг ЕООД)
Еко Скрап Трейд ЕООД
Вторични суровини
ekoskrap.informator.bg
Еко Скрап Трейд ЕООД
♦ Отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, хартия, картон, излезли от употреба автомобили, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба акумулатори и батерии
♦ Собствена база за събиране
♦ Нарязване на едрогабаритни машини и съоръжения
♦ Извозва отпадъците със собствен транспорт до определените за това места
Адрес

гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе №15

Телефон
0889 80 07 37
032 - 96 67 74
E-mail ekoskrap.td@abv.bg
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
08.30 - 17.00 ч. (понеделник - петък)
08.30 - 13.00 ч. (събота)
отвори