Декор ООД
Доц. Д-р Наталия Петкова
Лекари - очни
npetkova.informator.bg
Петкова Наталия Доц. Д-р
Доц. Наталия Петкова има дългогодишен опит в лечението, диагностиката и профилактиката при болести на зрителния анализатор. Тя е един от най-изявените и доказани очни специалисти в България.
Извършва:
- прегледи
- консултации
- диагностициране
- медикаментозно лечение
- проследяване на глаукомно болни
Специализира в лазерните и хирургични глаукомни интервенции при деца и възрастни:
- рутинни операции
- микрохирургия
- дренажна хирургия с импланти и др.
Доц. Петкова приема пациенти след предварително записан час в Глаукомен очен кабинет.
Адрес

гр. София, ул. Тракия №12

Телефон
0898 46 68 56
E-mail nataliyapetkova@gmail.com
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
Понеделник и сряда - 14:30ч.- 17:00ч.
Четвъртък - 11:00 - 14:00ч.
отвори