Боди Бюти ЕООД
Ангелови и Ко - Адвокатско съдружие
Адвокати
angelovilaw.informator.bg
Ангелови и Ко (Ангелов Николай)
♦ Процесуално представителство пред съд
♦ Гражданско право и процес
♦ Семейно право - брачни договори, дела за развод
♦ Търговско право и дружествено право
♦ Правно обслужване на търговски дружества
♦ Вещно право - консултации при сделки с недвижими имоти
♦ Административно право, кадастър и устройство на територията
♦ Правно обслужване на неправителствени организации
♦ Обжалване на наказателни постановления
♦ Правни анализи
Адрес

гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №38, ет. 2

Телефон
032 - 62 18 67
0888 64 19 00
E-mail svetla.lawyer@gmail.com
Интернет страница http://www.angelovi-partners.com
отвори