Люто ООД
Базални импланти- Д-р Александър Лазаров д.м.
Лекари - дентална медицина (Зъболекари)
aldent.informator.bg
Лазаров Александър Д-р д.м.
Доктор Александър Лазаров,
специалист по кортико-базална имплантология
БАЗАЛНИ ЗЪБНИ ИМПЛАНТИ - съвременна алтернатива в денталната имплантология. ЕФЕКТИВНИ, НАДЕЖДНИ, ДОСТЪПНИ! Гаранция на лечението!
• Лечение с кортикобазални дентални импланти на частично или тотално обеззъбени пациенти само в две или три посещения
• Лечение чрез базални зъбни импланти на много напреднали (безнадеждни) форми на пародонтит (пародонтоза) само в три посещения.
• Имедиантно (незабавно) реимплантиране
• Ранни усложнения при зъбните импланти
• Късни усложнения при денталните импланти
• ЕСТЕТИЧНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ - керамични конструкции
• Комплексно лечение на дъвкателния апарат
• ГНАТОЛОГИЯ И ОКЛУЗИЯ
- Гнатологията е учение за дъвкателната система, включваща нейната физиология, функционалните смущения и тяхното лечение. Съставните части на дъвкателната система са: Темпоро-мандибуларната става – ТМС, Горната и Долната челюст, дъвкателната, и част от мимческата мускулатури и зъбите с пародонта. Всички тези структурни елементи са свързани в едно цяло и са ръководени от Централната нервна система.
- Оклузията е крайният субстрат от взаимодействието на тези структури контролирани от Централната нервна система.
Адрес

гр. София, ул. Тинтява №5, кв. Изток

Телефон
0877 65 65 97
E-mail immediateimplants@gmail.com
Интернет страница http://immediateimplants-bg.com
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Д-р Александър Лазаров д.м.
отвори