Милена Стил ЕООД
Проф. Д-р Здравко Каменов, д.м.н.
Лекари - ендокринолози
drkamenov.informator.bg
Каменов Здравко Проф. Д-р д.м.н.
Проф. д-р Здравко Каменов е началник на Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната и ръководител на Катедрата по вътрешни болести в Медицинския факултет на Медицинския университет–София.
Проф. Каменов има придобити специалности по Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести и магистърска степен по Здравен мениджмънт във факултета по обществено здраве на Медицинския университет — София.
Има и квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина.
Адрес

гр. София, ул. Св. Георги Софийски №1, УМБАЛ Александровска

Телефон
0887 72 66 83
отвори