БРБ Инженеринг ООД
МБАЛНП СВ. Наум
Болници
svnaum.informator.bg
МБАЛНП Свети Наум ЕАД
MБАЛНП Св. Наум е болница за профилактика, лечение и рехабилитация на широк кръг от неврологични и психиатрични заболявания. Тук работят висококвалифицирани специалисти: невролози, детски невролози, психиатри, психолози, неврофизиолози, интернисти, физиотерапевти.
В болницата се извършват и:
♦ Електромиографии, Електроенцефалографии, Треморография, Доплерова сонография, Полисомнография
♦ Компютърна томография и рентгенография, Електрокардиография, Абдоминална ехография
♦ Изследвания с гама камера
♦ Транскриниална магнитна стимулация
Към болницата има медицински център, който работи с НЗОК.
♦ Т-спот Тест
Адрес

гр. София, ул. Любен Русев №1

Телефон
02 - 970 21 21 - регистратура
02 - 970 23 00
E-mail umbalnp@svnaum.com
Интернет страница http://www.svnaum.com
отвори