Кухнята на Рая (Максимум Кетъринг ООД)
СТМ Валжан ЕООД
Трудова медицина
valjan.informator.bg
Валжан СТМ ЕООД
СТМ – Валжан е регистрирана служба по трудова медицина с дългогодишен опит в областта на:
♦ Превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите
♦ Консултиране на работодателите в областта на здравето и безопасността при работа
♦ Оценка на риска, профилактични медицински прегледи
♦ Измерване на фактори на работната среда
Адрес

гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №84, ет. 1, ап. 1

Телефон
042 - 91 94 93
042 - 60 20 23
042 - 60 20 23
E-mail valzhan@sz.inetg.bg
velev@sz.inetg.bg
facebооk страница
отвори