Козирог ЕООД
Сензори, регулатори и системи за автоматизация
Автоматика
vektor1.informator.bg
Вектор - 1 ООД
♦ Термодвойки и термосъпротивления
♦ Безконтактни сензори за температура
♦ Сензори за относителна влажност
♦ Сензори за налягане
♦ Едно- и двуканални регулатори и индикатори на температура, влажност, налягане
♦ Кондуктометрични, поплавкови, ултразвукови и хидростатични сонди
♦ Нивосигнализатори и ниворегулатори
♦ Програмируеми таймери и броячи
♦ Контролни релета: за скорост на въртене, отпадане и размяна на фази
♦ Системи за дозиране на течности
♦ Системи за архивиране на технологични величини
♦ Специализирани уреди и ел. табла за управление
Адрес

гр. Пловдив, бул. Освобождение №3, оф. 220, комплекс SPS

Телефон
032 - 68 17 44
0888 40 96 67
E-mail info@vector1.bg
Интернет страница http://www.vector1.bg
отвори