Люто ООД
Счетоводна кантора Финанс Консулт
Счетоводни услуги
dionicia.informator.bg
Финанс Консулт (Костолова Мария)
• Регистрация, вписване, прехвърляне, вливане и ликвидация на фирми.
• Еднократно и абонаментно счетоводно обслужване
• Изготвяне на индивидуална счетоводна политика и сметкоплан
• Изготвяне на ДДС, Vies и Интрастат декларации
• ТРЗ услуги - трудови и граждански договори, досиета, длъжностни характеристики, заплати, осигуровки
• Съставяне на ГФО и приложенията към тях
• Финансово - счетоводни консултации
• Изготвяне на документи за кредитиране на физически и юридически лица
• Онлайн банкиране
• Съдействие и защита пред, - НАП, НОИ, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни, Агенция по вписвания
Адрес

гр. Стара Загора, бул. Руски №59

Телефон
042 - 63 02 54
0886 66 20 02
E-mail kantora.dionisia@gmail.com
отвори