Ита Сервиз ЕАД
Д-р Снежана Димитрова
Лекари - дентална медицина (Зъболекари)
vitadent.informator.bg
Димитрова Снежана Д-р
Д-р Снежана Димитрова е поливалентен стоматолог с над
20-годишен професионален стаж. В кабинета Витадент се извършва комплексно стоматологично обслужване, детски консултации и спешна помощ.
Адрес

гр. София, ул. Емануил Васкидович №51, XVIII ДКЦ, каб.313

Телефон
<text><bg>работно време</bg><en>working time</en></text>
Четни дати - сутрин.
Нечетни - следобед.
Събота - до 14 ч.
отвори