Рекорд - 2004 ЕООД
Лот инс ЕООД
Органи за контрол
lotins.informator.bg
Лот инс ЕООД
Акредитиран орган за контрол от вида С, извършва контрол на следните видове параметри на средата:
♦ Физични фактори на средата (работна и битова) – микроклимат, осветление, шум, инфрачервена радиация;
♦ Химични фактори на работната среда;
♦ Въздух в работна среда – прах, общ и фин;
♦ Физиологичен контрол – физическо натоварване;
♦ Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V;
- импеданс Zs на контура фаза - защитен проводник;
- дефектнотокови защити;
♦ Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V;
- съпротивление на изолация;
- съпротивление на защитни заземителни уредби;
- съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
- електрическо съпротивление;
♦ Контрол на вентилационни инсталации;
♦ Контрол на климатични инсталации.
Адрес

гр. Плевен, ул. Дойран №65, ет. 2
гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров №62, вх. А, ет. 2

Телефон
064 - 80 79 87
0888 62 48 61, 0879 53 80 80
064 - 80 79 87
E-mail lotins@mail.bg
lotins@abv.bg
Интернет страница http://www.lotins.com
отвори