Ай Пи Ен България ООД
Магнус ЕООД
Трудова медицина
magnusbg.informator.bg
Магнус ЕООД
♦ Консултантска дейност в областта на здравословните и безопасни условия на труд
♦ Контрол на фактори на работната среда
♦ Контрол по ел. безопасност
Адрес

гр. Плевен, ул. Дойран №65, ет. 2, офис. 21
гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров №62, вх. А, ет. 2

Телефон
088 62 48 61, 0879 53 80 80
064 - 80 17 17
E-mail mag_pl@abv.bg
Интернет страница http://www.magnusbg.com
отвори