Хидробетон ООД
Ю Си Би България ЕООД
Фармацевтични компании и представителства
ucb-bg.informator.bg
Ю Си Би България ЕООД
Ние сме глобална биофармацевтична компания с фокус върху тежките заболявания в две терапевтични области: неврология и имунология. Компанията развива дейността си в около 40 държави с подкрепата на повече от 7 500 служители и през 2017 г. достигна глобални приходи в размер на 4.5 милиарда евро. Нашата амбиция е да преобразим живота на хората, живеещи с тежки заболявания, като поставяме пациентите на първо място. Ние сме вдъхновени от пациентите и водени от науката.
Адрес

гр. София, ул. Любата №15, ап. 10-11, Лозенец

Телефон
02 - 962 30 49
02 - 962 30 51
E-mail office.bulgaria@ucb.com
Интернет страница http://www.ucb.bg
отвори