Максметал 2012 ЕООД
Ню Ничибу Корпорейшън ТП
Метали
newnichibu.informator.bg
Ню Ничибу Корпорейшън ТП
Внос от Япония на специални стомани и метални изделия:
пръти, тръби, профили, трансформаторна ламарина и други промишлени изделия и стоки по заявка на клиента.
Адрес

гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри №20, ет. 14, оф. 1403, кв. Изток

Телефон
0888 73 29 18
<text><bg>лице за контакти</bg><en>contact person</en></text>
Иван Чонос
отвори