Поливак ООД

За нас

Фирма ПОЛИВАК ООД разполага с квалифициран персонал и пълно оборудване за:
♦ Монтаж на технологични тръбопроводи от неръждаема и черна стомана.
♦ Заваряване на тръби и детайли от алуминий, черна и неръждаема стомана.
♦ Монтаж и ремонт на повдигателни съоръжения.
♦ Монтаж на винтови компресори и захранващи магистрали.
♦ Монтаж на инсталация и тръбопроводи за флуиди и газове.
♦ Конструиране и изработка на специализирани стендове за заваряване за масово производство на заваръчни конструкции.
♦ Изработка и монтаж на вакуумни системи от неръждаема стомана. Нестандартно оборудване за тестване на полупро-
водникови елементи. Ремонтни дейности по инсталации за производство и съхранение на втечнени газове.
♦ Продуктови линии от неръждаема стомана за хранително - вкусовата промишленост. Конструиране и изработка на нестандартно оборудване и приспособления.
♦ Ремонт и тестване на криогенни съдове.
♦ Монтаж на тръбопроводи за специални газове.

Политика по качеството

Ръководството на ПОЛИВАК ООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ПОЛИВАК ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКТИ ОТ МЕТАЛ И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:
* Утвърждаване на Организацията като конкурентен производител на метални изделия и оборудване;
* Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейностите от обхвата на Системата да управление на качеството;
* Поддържане на стабилен пазарен дял чрез поддържане на постоянно ниво на качеството;
* Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
* Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;
* Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
* Поддържане на дългосрочни ползотворни отношения с доставчиците.
* Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата да управление на качеството. За реализиране на тези цели в ПОЛИВАК ООД е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Като Управител на ПОЛИВАК ООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.01. Юни, 2017 г. Управител: Борислава Тошева

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 7:30-16:00
Вторник 7:30-16:00
Сряда 7:30-16:00
Четвъртък 7:30-16:00
Петък 7:30-16:00
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

Банков превод