Милена Стил ЕООД
Ивалс - Дренски ЕООД
Проектанти
ivals.informator.bg
Ивалс - Дренски EООД
♦ Комплексно проектиране на обществени, жилищни и промишлени сгради
♦ Проекти на далекосъобщителни обекти
♦ Оптични кабели, съоръжения
♦ Сградна автоматика (BMS)
Адрес

гр. София 1000, ул. Христо Белчев №11

Телефон
02 - 980 21 44
0888 32 76 96
E-mail ivals@abv.bg
отвори